NAZORG

Het meemaken van een reanimatie is niet niks. Zeker niet als burgerhulpverlener. En als burgerhulpverlener is de kans natuurlijk veel groter dat je echt in actie moet komen. Hou je hier trauma's aan over? In principe niet. Maar dan moet de nazorg wel goed geregeld zijn. Je verhaal kwijt kunnen (aan iemand die ook naar je luistert) scheelt al een hele hoop. En voor veel mensen is het daarmee klaar.


Om dit voor elkaar te krijgen willen we graag inzicht hebben wanneer je bent ingezet als burgerhulpverlener in ons zorggebied om (wellicht na een paar dagen) iedereen bij elkaar te roepen die daar behoefte aan heeft om de inzet eens door te nemen. Daarmee kunnen we nagaan of we alles gedaan hebben wat we konden en of er nog zaken zijn waar we tegenaan gelopen zijn.


Toch kan het zijn dat na een reanimatie van alles blijft knagen en je toch met vragen blijft zitten. Dit is niet raar, dit is een volstrekt normale reactie. Maar mocht het zo zijn dat je het toch geen plekje kunt geven dan is het van belang zelf aan de bel te trekken. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:


  • De bijeenkomst die wij als initiatiefnemers organiseren voor de ingezette burgerhulpverleners.
  • Na een oproep krijg je een vragenlijst van HartslagNu. Hier kun je invullen dat je eventueel nog een evaluatie/nazorggresprek hebben wilt.
  • Je kunt ook altijd terecht bij je reanimatie instructeur.
  • Je huisarts kan je ook altijd nazorg bieden en je eventueel doorverwijzen naar professionele hulp.
  • Of de betaalde varianten zoals Sensoor of Stichting Korrelatie.


Omwille van de privacy is het in principe niet mogelijk in contact te komen met het slachtoffer en/of familie/nabestaanden. Wanneer iemand naar het ziekenhuis gebracht wordt zal je dus nooit horen hoe het uiteindelijk met het slachtoffer afgelopen is. Omdat er toch wel behoefte is van verschillende kanten om met elkaar in contact te komen is het naast HartslagNu een online ontmoetingsplatform HartslagSamen opgestart.Let op: op dit moment wordt deze nog niet altijd en nog niet in heel Nederland ingezet. Indien dit ingezet wordt na jouw oproep dan kun je dit zien in je account/app en je dan aanmelden.


Hoe dit in z'n werk gaat zie je in onderstaand filmpje:

BIJEENKOMSTEN HARTVEILIG RUINEN

Graag willen wij elke daadwerkelijke inzet nabespreken met de burgerhulpverleners die ook echt ingezet zijn tijdens een reanimatieoproep. Dit moment is bedoeld als een vorm van nazorg, maar ook om de hele inzet door te nemen en te kijken hoe alles verlopen is en of er wellicht nog dingen anders kunnen.Daarom hierbij de oproep als je burgerhulpverlener bent: maak je kenbaar bij ons zodat we je kunnen uitnodigen. Wellicht niet (alleen) voor jezelf, maar je kunt je medeburgerhulpverlener hier misschien ook mee helpen!


Aanmelden kan via dit formulier.